Algemene voorwaarden

Bestelling

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Moedermelkisgoedvoorelk.nl zijn van toepassing op alle leveringen, door Moedermelkisgoedvoorelk.nl aan consumenten. Door te bestellen geef je aan met de Algemene Leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Wij verwerken je bestelling nadat je deze aan ons hebt doorgegeven door middel van het bestelformulier. Ter bevestiging ontvang je nog bericht( een e-mail) maar dit is geen voorwaarde voor het tot standkomen van de overeenkomst.

Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, Moedermelkisgoedvoorelk.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijze had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. Moedermelkisgoedvoorelk.nl kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

Betalen en Betaalmogelijkheden

Hiertoe bestaan diverse mogelijkheden:

Vooruitbetalen

Hierbij verzend u de bestelling waarop u van ons de bevestiging met factuur krijgt. Hierop kunt u de factuur betalen. Wanneer het gehele verschuldigde bedrag bij ons binnen is gaan wij direct over tot verzenden.

Ideal

Voor iedereen met een internet-rekening bij:

ABN Amro

Rabo

ING

Reken eenvoudig en veilig bij ons af via Ideal. Kies op je bestelformulier voor Ideal en selecteer je eigen bank vervolgens wordt je doorgeleid naar je eigen bank waar de betaal-opdracht al klaar staat. Vul de ontbrekende gegevens in en autoriseer je betaling. De betaling wordt direct uitgevoerd en je wordt terug geleid naar onze website.

Eigendomsvoorbehoud

Moedermelkisgoedvoorelk.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Moedermelkisgoedvoorelk.nl verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan en pas daarna wordt het product verstuurd.

Bezorgkosten

Deze kosten brengen wij slechts éénmaal per bestelling in rekening. Ook als jouw bestelling niet in één keer wordt bezorgd.

Bezorging

De verzending vindt plaats via Post.NL wanneer je niet thuis bent heb je tot twee weken de tijd om je bestelling op het postkantoor op te halen.

Levertijd

Wanneer je bestelling bij ons binnenkomt, wordt deze meteen voor je gereserveerd zodra de betaling door ons is ontvangen. Wij sturen je artikel(en) zo snel mogelijk toe. Meestal dezelfde dag. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen 5 dagen na ontvangst van je betaling) levertijd niet haalbaar is, dan nemen wij even contact met je op, zodat je weet waar je aan toe bent.

Ruilen en retourneren

Bevalt het bestelde artikel je niet, dan kun je het binnen 7 dagen voldoende gefrankeerd aan ons opsturen en het artikel omruilen of retourneren. Neem daarbij de volgende regels in acht:

Het artikel dient;

  • onbeschadigd te zijn

  • niet gedragen, gewassen,of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt te zijn

  • voorzien te zijn van de originele verpakking en (info) kaartjes

  • kolven en borstvoedingshulpmiddelen mogen niet zijn gebruikt, derhalve mag de verpakking niet zijn geopend

Stuur ons vooraf bericht dat je wilt omruilen of retourneren. De door ons ontvangen betaling die correspondeert met het geretourneerde artikel, maken wij na ontvangst van het artikel indien van toepassing na verrekening van de kosten voor verzending, direct aan je over. Wij rekenen geen aanvullende kosten.

Moedermelkisgoedvoorelk.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om ( in overleg) slechts een gedeelte van het reed betaalde bedrag te crediteren. Dit gebeurt alleen wanneer naar mening van Moedermelkisgoedvoorelk.nl het artikel niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Hebben wij je het verkeerde artikel toegezonden?

Meldt ons dan dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van 5 werkdagen. Neem voordat je het artikel aan ons terugzendt even contact met ons op. Wij maken het graag voor je in orde.

Is je bestelling beschadigd?

Wij voeren je bestelling met de grootst mogelijk zorgvuldigheid uit. Toch kan er tijdens de bezorging iets mis gaan. Blijkt je bestelling bij ontvangst beschadigd, meldt ons dit dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat je iets terugzendt even contact met ons op. Wij maken het graag voor je in orde.

Garantie

Moedermelkisgoedvoorelk.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Ten aanzien van de artikelen die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de fabrikant er voor verstrekt. Moedermelkisgoedvoorelk.nl  zal bij storingen of defecten na beoordeling en in overleg met jou en de fabrikant zorg dragen voor vervanging of herstel dan wel terug-betaling van de koopprijs na retourzending van het artikel. De retourkosten zijn voor de klant. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer jij of derden wijzigingen in het artikel hebben aangebracht.

Zie ook garantiebepalingen.

Aansprakelijkheid

Indien de door Moedermelkisgoedvoorelk.nl geleverde artikelen een gebrek vertonen dan is de aansprakelijkheid jegens jou beperkt tot hetgeen bepaald is over garantie. De aansprakelijkheid van Moedermelkisgoedvoorelk.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Moedermelkisgoedvoorelk.nl.

Geschillen

Moedermelkisgoedvoorelk zal altijd proberen om als je onverhoopt niet tevreden bent over een geleverd product of over onze service, dit in onderling goed overleg met je op te lossen. Mochten wij daar helaas niet uitkomen, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van Groningen. Op elke overeenkomstis het Nederlands recht van toepassing.
 

Moedermelkisgoedvoorelk.nl VOF

Westerstukken 43

9761 LJ Eelde

KvK Groningen  01.17.37.11

BTW nr

info@moedermelkisgoedvoorelk.nl